Vyh?adávanie

Mediálni partneri


 

Oficiálna stránka SHbÚ

Kategória: História

História hokejbalu

Na severoamerickom kontinente ho volajú street hockey, dek hockey, ?i ball hockey, na Slovensku a v ?eskej republike je to pre hrá?ovi a fanúšikov hokejbal. V každom prípade v Kanade ?i v USA, ako aj v Európe je "hokej bez kor?úl" len dalším plodom ?udskej vynaliezavosti a zárove? potvrdením, že kooperácia a sútaživos? pri rešpektovaní daných pravidiel hry prinášajú ?udom rados? a vzrušenie.
Vytvorené: 13.09.2008 | číta» celý článok | Autor: fki | Čitateµov: 2529

Medzi ocenenými športovcami aj hokejbalisti

Po prvý krát v histórii nášho mesta sa ocenenie športovcom dostalo aj hokejbalistom. 29. februára sa v Dome kultúry v ?adci konalo každoro?né ude?ovanie ocenenia športovec roka. Toto ocenenie si v kategórii družstiev vyslúžil aj juniorský hokejbalový výber ?adce do 16 rokov.
Vytvorené: 11.04.2008 | číta» celý článok | Autor: fki | Čitateµov: 2446