Vyh?adávanie

Mediálni partneri


 

Oficiálna stránka SHbÚ

História hokejbalu

Na severoamerickom kontinente ho volajú street hockey, dek hockey, ?i ball hockey, na Slovensku a v ?eskej republike je to pre hrá?ovi a fanúšikov hokejbal. V každom prípade v Kanade ?i v USA, ako aj v Európe je "hokej bez kor?úl" len dalším plodom ?udskej vynaliezavosti a zárove? potvrdením, že kooperácia a sútaživos? pri rešpektovaní daných pravidiel hry prinášajú ?udom rados? a vzrušenie.Prešli roky a postupom ?asu sa hokejbal ako spontánna hra chlapcov z ulice rozvinul do podoby vysoko strategickej hry, ktorá od hrá?ov vyžaduje zna?né pohybové schopnosti s dôrazom na obratnos?, rýchlos? a schopnos? orientácie. Temperament hokejbalu a jeho otvorenos? k širokým vrstvám spolo?nosti robia z tejto hry pomaly masovú záležitost, ?oho dôkazom je fakt, že v sú?asnosti sa jej venuje desa?tisíce mužov všetkých vekových kategórií.
Ale nezostalo len pri spontánnosti a temperamente. Už v roku 1974 vznikol v Kanade športový zváz Ontario Ball Hockey Association a v roku 1978 Canadian Ball Hockey Association s dobre organizovanými sútažami. Na Slovensku sa hokejbalové kluby združili v roku 1982 v Slovenskej hokejbalovej únii a v ?eskej republike o rok neskôr tamojšie družstvá založili ?eskomoravský svaz hokejbalu. Svoje sily s kanadskými mužstvami si mohli zmera? až v roku 1991, ke? slovenská hokejbalová únia za?ala nadväzova? prvé kontakty s kanadskou asociáciaou.
Na podporu a rozvoj tohto stále populárnejšieho športu sa v júni 1993 Kanada, USA, Slovensko a ?eská republika rozhodli založit Medzinárodnú hokejbalovú federáciu - ISBHF. V roku 1996 k nim pribudli Nemecko, Švaj?iarsko, Rakúsko a momentálne do tejto hokejbalovej federácie už patrí viac ako 30 národných registrovaných federácií. 

V roku 1995 sa hlavné mesto Slovenska stalo usporiadate?om prvých Majstrovstiev Európy v hokejbale. Slovenský tím, patriaci momentálne k absolútnej svetovej špi?ke, získal vtedy po týždni strhujúcich zápasov, ktoré prilákali každý de? na štadión v Petržalke niekolko tisíc fanúšikov, svoj prvý majstrovský titul. Priebeh finálového stretnutia medzi Slovenskom a ?eskou republikou, ktoré sa po napínavom priebehu skon?ilo výsledkom 4:3 bol zaznamenaný televíziou. Odvtedy sa už každoro?ne konajú ve?ké medzinárodné podujatia - majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy a európske ?i svetové poháre klubou i výberov miest.
V roku 1999 sa stalo Slovenska Majstrom sveta v hokejbale v seniorskej kategórii a finálový zápas bol odvisielaný v priamom televíznom vysielaní na STV.

www.hokejbal.sk

Súvisiace kategórie článkov :

Vytvorené: 13.09.2008 | Autor: fki | Čitateµov: 2559