Vyhľadávanie

Mediálni partneri


 

Oficiálna stránka SHbÚ

Konalo sa VZ členov KHÚ...

V piatok, 15. 9. 2017 sa od 17.00 h v kaviarni Boston konalo Valné zhromaždenie členov KHÚ, aby boli prijaté základné pravidlá pre novú sezónou 2017/2018 Kysuckej hokejbalovej ligy. Vznikli dve nové pravidlá a jedno bolo zrušené. Viac hovorí zápis z rokovania...


ZÁPIS z rokovania
Valné zhromaždenie Kysuckej hokejbalovej únie
Zo dňa 15. 9. 2017, od 17.00 h kaviareň BOSTON Čadca


Rokovanie bolo otvorené za prítomnosti štyroch zo šiestich členov VZ KHÚ, čím bola splnená podmienka nadpolovičnej väčšiny. Program bol prijatý jednohlasne...

1. Za zapisovateľa bol zvolený: .............Michal Najdek (Dream team).......................
Pomer hlasov (ZA/ZDR/PROTI): ............4/0/0.......................................................................

2. Pravidlá sezóny 2017/2018 KHL boli prerokované a prijaté nasledovne:
a) Rozpis jeseň/jar: ......Základná časť (ZČ) sa odohrá „dvojkolovo“, jedna odveta.

b) Systém súťaže (Základná časť + play-off): 1. a 2. tím po ZČ priamo postupuje do semifinále; 3. až 6. tím hrá štvrťfinále play-off. Štvrťfinále, semifinále a o 3. miesto sa hrá na 2 víťazné zápasy. Finále play-of KHL 2018 na 3 víťazné zápasy.....4/0/0.

c) Miesto konania KHL je: ....Hokejbalové ihrisko Čadca (5 + 1) ....... 4/0/0..........................

3. Boli prerokované Pravidlá KHL a návrhy podľa programu s týmto výsledkom:
a) Listina zranených: Návrh nebol naformulovaný ani prijatý. Pre každého hráča, ktorý chce hrať play-off KHL, platí pravidlo 3 odohraných zápasov ZČ pred play-off............ 4/0/0..........................

b) Prestupový poriadok: Prestupový termín je 30. 3. 2018 (posledný termín s možnosťou dopísať hráča na súpisku a uhradiť štartovné) .................................4/0/0. ....................................................

c) Pravidlo číslo 27 bolo ZRUŠENÉ.. 4/0/0. .........................................................................

d) Bolo prijaté Pravidlo, č. 28 O Krátkom rukáve na drese (pozri Interné pravidlá KHÚ, alebo poznámky pod čiarou)... Hlasovanie: 3/1/0.

4. Bol prerokovaný Rozpočet KHL pre sezónu 2017/2018, kde sa dohodlo:
- Štartovné na hráča vo výške 25 Euro – senior; 15 Euro – junior podľa platných pravidiel hradenia štartovného.
- Do konca septembra 2017 má byť uhradená Zábezpeka vo výške 100 Euro/tím, na prípadné neuhradené výdavky spojené s technickými záležitosťami (neuhradená pokuta, štartovné, náklady disciplinárky...). V prípade platobnej disciplíny hráčov a mužstva bude zábezpeka v plnej výške vrátená. 4/0/0.

5. Za predsedu KHÚ, pre nové funkčné obdobie, bol zvolený: Mgr. Tomáš Urbaník.
Pomer hlasov (ZA/ZDR/PROTI): ..........4/0/0.................................. ...............................

6. V bode Rôzne sa otvorila diskusia o: Bude kladený dôraz na dodržiavanie pravidla č. 22! Na posledný prestupový deň bude zvolaná schôdza ku kontrole Rozpočtu, ZČ, Play-off...
 
------------------------------

Termíny sezóny 2017/2018 KHL:
Začiatok súťaže 17. septembra 2017;
Prestupový termín 30. marca 2018;
Začiatok jarnej časti KHL 2018: Najneskôr 1. apríla 2018;
Začiatok play-off KHL 2018: Najneskôr 12. mája 2018.
 
Pravidlo č. 28: Hráč môže nastúpiť v drese s krátkym rukávom rovnakej sady, pokiaľ nemá chránič lakťa. V prípade, že má chránič lakťa, musí ho mať zakrytý rukávom dresu rovnakej sady ako celý tím.
 
V prípade zistenia chyby v prepise zápisu z VZ KHÚ si vyhradzujeme právo nápravy.
 
Valné zhromaždenie KHÚ

Fotogaléria k článku :

13102007079.jpg
13102007080.jpg
13102007082.jpg
22032008528.jpg
22032008529.jpg
23032008530.jpg
23032008531.jpg
23032008533.jpg
29092007002.jpg
ca-zvol2.jpg
29092007003.jpg
pod.jpg
podd.jpg
pod-b.jpg
pohare__1.jpg
samo-k.jpg
samo__1.jpg
dt.jpg
empire.jpg
tomas.jpg
vlado.jpg
sudi.jpg
luido.jpg
krasno__2.jpg
hra.jpg
milan.jpg
11__7.jpg
12__7.jpg
13__7.jpg
14__5.jpg
15__5.jpg
16__4.jpg
17__2.jpg
19__2.jpg
s.jpg
5__7.jpg
2__12.jpg
6__7.jpg
Vytvorené: 15.09.2017 | Čitateľov: 518

Fotogaléria

Kysucká hokejbalová liga
mmmmm

Partneri