Vyhľadávanie

Mediálni partneri


 

Oficiálna stránka SHbÚ

Pravidlá KHL od roku 2014 - dopĺňané

Pravidlá KHL od roku 2014 - dopĺňanéPripomíname si pravidlá, prijaté pred začiatkom Kysuckej hokejbalovej ligy 2014/2015(!) a dopĺňané Valným zhromaždením KHÚ, Rady KHÚ riadiacim orgánom KHL tak, ako sa postupne prijímajú VZ KHÚ..
V piatok, 12. 9. 2014, sa konalo Valné zhromaždenie KHÚ. Zúčastnila sa ho väčšina delegátov KHÚ a prijala tieto rozhodnutia pre novú sezónu Kysuckej hokejbalovej ligy a Junior Kysuckej hokejbalovej ligy 2014/2015!

Interné pravidlá zverejní Rada KHÚ do 16. 9. 2014.

Prihlášky do novej sezóny 2014/2015 poslať najneskôr do 15. 9. 2014

Termín začiatku KHL a JKHL je nedeľa, 21. 9. 2014.

Rozpis zápasov dodá Rada KHÚ do stredy, 17. 9. 2014.

Hrací deň KHL a JKHL je spravidla nedeľa, ak sa včas nedohodne inak. Hrací čas KHL je 3x15 minút čistý čas Hrací čas JKHL je 3 x 12 minút hrubý čas.

Účastník juniorskej súťaže môže byť narodený 1. 1. 1997 a mladší. Výnimku tvoria hráči, ktorí dovŕšili vek 18 po termíne začiatku súťaže.

Štartovné pre seniora v KHL je stanovené vo výške 25 €, splatné najneskôr pred prvým majstrovským zápasom sezóny 2014/2015. Štartovné pre juniora v JKHL je stanovené vo výške 15 €, splatné najneskôr pred prvým majstrovským zápasom sezóny 2014/2015.

Mužstvo získava za víťazstvo 3 body, víťazstvo po remíze 2 body, prehru po remíze 1 bod, prehru 0 bodov. Pri počte tímov 8 a viac je hrací systém každý s každým dvakrát..

Pri počte tímov 7-8, postupuje do play-off: Prvé dva tímy priamo do semifinále, tretí až šiesty do štvrťfinále. Pri počte tímov 9-10 postupuje do play-off prvých osem tímov.

Hráč musí fyzicky odohrať minimálne tri zápasy základnej časti za tím, za ktorý bude nastupovať v play-off.

Minimálny počet hráčov na majstrovský zápas je 6 + 1. Minimálny počet hráčov na súpiske pred sezónou je 7+1.

Odloženie majstrovského zápasu musia dohodnúť tímy medzi sebou a oznámiť spoločné rozhodnutie riaditeľovi súťaže, najneskôr do štvrtka večera 20.00 h.

Zápas základnej časti sa musí skončiť výhrou. V prípade remízy nasledujú tri samostatné nájazdy a pokračujú, kým jedno z mužstiev nezíska víťazstvo.

Zápas play-off musí skončiť výhrou jedného mužstva. V prípade remízy nasleduje predĺženie 2 x 5 minút, ktoré začína na tej strane, na ktorej skončili mužstvá v riadnom hracom čase. Prestávka predĺženia je max. 2 minúty, zápas končí vsietením zlatého gólu. V prípade remízy aj po predĺžení, nasleduje päť samostatných nájazdov a pokračujú, kým jedno z mužstiev nezíska víťazstvo.

Zápis bude s predtlačenými menami podľa aktuálnej súpisky mužstva. Po zápase vyškrtá rozhodca, alebo nim poverená osoba hráčov, ktorí sa nezúčastnili zápasu.

Interné pravidlá KHÚ Sa priebežne dopĺňajú schvaľovaním delegátmi Valného zhromaždenia KHÚ, alebo Rady KHÚ počas hracieho ročníka KHÚ. Každý člen KHÚ a účastník KHL a JKHL sa ich śvojim vstupom do súťaže, alebo únie zaväzuje rešpektovať a dodržiavať.


INTERNÉ PRAVIDLÁ KHL a JKHL

1. Na majstrovský zápas musí mužstvo nastúpiť v minimálnom počte 6 + 1

2. Majstrovský zápas začína vždy na čas. Mužstvo, ktoré sa nedostaví na ihrisko presne, dostáva automaticky 2 minúty. Ak sa zápas neuskutoční ani do 15 minút od jeho stanoveného začiatku, alebo od možného začiatku (môže vzniknúť sklz), zápas je automaticky kontumovaný v prospech mužstva, ktoré nastúpilo (v minimálnom počte 6 + 1).

3. Rozhodca rozhoduje podľa platných pravidiel SHbÚ, interných pravidiel prijatých Valným zhromaždením Kysuckej hokejbalovej únie a Rady KHÚ ako hlavného organizátora súťaže.

4. Prilby hráčov na zápas sú povinné, komu chýbajú, pomôže CVČ.

5. Zápas v základnej časti musí skončiť víťazstvom jedného z mužstiev. Ak sa končí remízou v riadnom hracom čase, nasledujú samostatné nájazdy v počte tri. Zápas končí až keď jedno z mužstiev vstrelí víťazný gól.

6. Riadiaci orgán Kysuckej hokejbalovej ligy, riaditeľ KHL, delegát zápasu 

7. Hráč, ktorý nezaplatí štartovné, nemôže hrať. Hráč, ktorý nie je na súpiske mužstva a chce zaň hrať, si musí vybaviť cez vedúceho mužstva registračný preukaz. Štartovné musí uhradiť najneskôr pred prvým majstrovským zápasom, v ktorom nastúpi. Maximálny počet hráčov na súpiske nie je určený.

8. Kvôli správnosti štatistických údajov kontroluje zápis najprv zapisovateľ, potom rozhodca, napokon kapitán mužstva a riaditeľ súťaže.

9. Pred každým zápasom skontroluje súpisku rozhodca. Na požiadanie to môže urobiť aj vedúci tímu.

10. Usporiadateľ majstrovských zápasov (Rada KHÚ) zabezpečí všetko potrebné pre plynulý priebeh zápasu (rozhodca, zapisovateľ, pomôcky pre úpravu hracej plochy, bezpečnosť majetku KHÚ...).

11. Brány vyberajú mužstvá (družstvá), ktoré začínajú hrací deň prvým zápasom. Jedno mužstvo (družstvo) jedna brána.

12. Brány spratávajú mužstvá (družstvá), ktoré končia hrací deň posledným zápasom. Jedno mužstvo (družstvo) jedna brána. Mužstvo (družstvo), ktoré tak neurobí, postihne kontumácia a finančný trest (určí disciplinárka).

13. Hráč môže prestúpiť maximálne dva krát počas jarnej, a dvakrát počas jesennej časti. Poplatok za prestup je 10 Euro. O prestup požiada desať dní vopred. Vypíše prestupový formulár v dvoch vyhotoveniach.

14. Pokiaľ sa mužstvo nedostaví na majstrovský zápas ani 15 minút po jeho začiatku bez predošlej dohody, zápas sa kontumuje v prospech mužstva, ktoré prišlo a nastúpilo včas..

15. Za prvú kontumačnú prehru je pokuta 10,- €, za druhú 20,- €. Po tretej kontumácii bude mužstvo vyradené z ligy.

16. Ak chce mužstvo odložiť zápas, musí to po dohode so svojím súperom, oznámiť riaditeľovi súťaže najneskôr vo štvrtok do 20.00 h.

17. Na odloženie zápasu treba uviesť vážny dôvod.

18. Počas ročníka môže mužstvo odložiť maximálne 2 zápasy. na odložené zápasy sa určí víkend v jesennej a jarnej časti pred play-off. Zápasy určené ako odložené nemôžu byť opätovne odložené, žiadnym družstvom. V prípade ak zasiahne vyššia moc , bude každý zápas individuálne posudzovaný.

19. Nie je prípustné, aby hráči nadávali alebo sa fyzicky vyhrážali rozhodcovi. Pokiaľ hráč slovne napadne rozhodcu dostane trest v hre ( TH ), bude vylúčený do konca zápasu. Na ďalší zápas nemôže nastúpiť pokiaľ nezasadne disciplinárna komisia. Disciplinárna komisia určí počet zápasov na ktoré hráč nemôže nastúpiť podľa sadzobníka trestov a určí pokutu podľa sadzobníka pokút.

20. Ak hráč neuhradí stanovenú pokutu do stanoveného dátumu určenému, v takom prípade bude udelená pokuta mužstvu, ktoré nemôže nastúpiť na ďalší zápas, kým nebude pokuta uhradená. Ak mužstvo (družstvo) neuhradí pokutu a nebude odohratý zápas, považuje sa to za odložený zápas. Mužstvo (družstvo) tak stráca právo odložiť si zápas. Ak neuhradí pokutu ani do ďalšieho zápasu, bude tento zápas kontumovaný v neprospech mužstva (družstva). Družstvu vzniká povinnosť na odložený zápas, prípadne kontumovaný zápas vyplatiť rozhodcu. Ak tak neurobí, družstvo bude vylúčené z ligy. Pri fyzickom napadnutí rozhodcu bude zápas ukončený, kontumovaný v neprospech mužstva, z ktorého hráč napadol rozhodcu a hráč vylúčený na celý prebiehajúci ročník KHÚ. Platí to aj po skončení zápasu mimo ihriska.

21. Rozhodca bude dostávať za jeden odpískaný zápas 10,-€ (plus cestovné 10 E) a časomerač ,5-€. Čiastky budú vyplácané vždy na konci zápasu.

22. Mužstvá musia nastupovať v jednotných dresoch (farba, číslo). Každý hráč musí mať rovnaký dres (brankár môže mať aj iný).

23. Pri nepriaznivom počasí (hustý dážď, sneženie), rozhodca preruší zápas a riaditeľ súťaže spolu s kapitánmi mužstiev dohodne dohrávku alebo opakovanie zápasu. Náhradný termín a stav zápasu sa uvedie do zápisu.

24. Mužstvo, ktoré nenastúpi na vypísaný zápas v play-of f bude vylúčené. Pravidlo zrušené

25. Každý hráč hrá na vlastné nebezpečenstvo!

26. Hráča s nekompletnou výstrojou (iný dres, nie je prilba, chýbajú rukavice, nemá chrániče, nemá sieťku na prilbe ak má okuliare, používa iné ochranné prvky alebo časti dresu, ktoré nie sú dovolené podľa platných pravidiel SHbU) rozhodca nepripustí do zápasu.

27. Mužstvo Kysuckej hokejbalovej ligy môže disponovať maximálne tromi hráčmi, aktívne hrajúcimi aj inú súťaž (ligu), kde sú zaregistrovaní. Pravidlo neplatí pre kysuckých hráčov (kysučanov). (VZ 16. 9. 2016).

Valné zhromaždenie KHÚ 16. 9. 2013 a Valné zhromaždenie KHÚ 12. 9. 2014, Valné zhromaždenia 16. 9. 2016

Fotogaléria k článku :

dsc4962-kopie.jpg
dsc5189-kopie.jpg
dsc5210-kopie.jpg
dsc5217-kopie.jpg
dsc5237-kopie.jpg
dsc5247-kopie.jpg
dsc5252-kopie.jpg
dsc5258-kopie.jpg
dsc5496-kopie.jpg
dsc5499-kopie.jpg
dsc5563-kopie.jpg
dsc5574-kopie.jpg
dsc5577-kopie.jpg
dsc5746-kopie.jpg
dsc5784-kopie.jpg
dsc5869-kopie-1.jpg
dsc5943-kopie.jpg
dsc6090-kopie.jpg
dsc6363-kopie.jpg
dsc6440-kopie.jpg
dsc6182-kopie.jpg
dsc6190-kopie.jpg
dsc6440-kopie__1.jpg
dsc5876-kopie.jpg

Súvisiace kategórie článkov :

Vytvorené: 20.03.2015 | Čitateľov: 1050

Fotogaléria

Kysucká hokejbalová liga
mmmmm

Partneri