Vyh?adávanie

Mediálni partneri


 

Oficiálna stránka SHbÚ

Pozvánka na Valné zhroma?denie KHÚ

?oskoro sa stretnú kysuckí hokejbaloví zástupcovia, aby sa rozprávali o budúcnosti svojho ?portu.
Vytvorené: 12.09.2019 | číta» celý článok | Čitateµov: 28

HBK ?adca priviezol z Oravz bronz

Hokejbalisti z HBK ?adca po?as za?ínajúcej letnej prípravy po prvý krát vycestovali na hokejbalový turnaj Orava cup, ktorý sa konal v Dolnom Kubíne. Piaty ro?ník kvalitne obsadeného oravského turnaja privítal hokejbalistov z Kysúc pekne zhurta.
Vytvorené: 08.07.2019 | číta» celý článok | Čitateµov: 119

Rozohrajme sa na novú sezónu!

Máte priate?ov s ktorými by ste si radi zahrali hokejbal? Radi súperíte a vyhrávate? Pridajte sa do kysuckej hokejbalovej rodiny. Prvé stretnutie s novými nápadmi a víziami má by? v piatok 10. mája 2019. Viac v ?lánku
Vytvorené: 22.04.2019 | číta» celý článok | Čitateµov: 272

Hbc ?ade?ka ovládol Turnaj 3+1 KHÚ 2019

V nede?u sa v mestskej športovej hale v ?adci konal 4. ro?ník hokejbalového turnaja 3+1 KHÚ 2019. Do hry sa zapojilo pä? mužstiev, ?o ukazuje, že si tento formát postupne h?adá cesti?ku aj do ?adce. (Foto: Vladimír Adámek)
Vytvorené: 11.03.2019 | číta» celý článok | Čitateµov: 404

Blíži sa Turnaj 3 + 1 KHÚ 2019!

Už o týžde? je tu halový turnaj vo formáte 3+1. Turnaj 3+1 KHÚ sa bude kona? takmer na jeden de? presne. Tento rok sa prihlásilo 5 mužstiev, takže nás ?aká boj každý s každým! Pozrite si propozície a rozpis turnaja.
Vytvorené: 03.03.2019 | číta» celý článok | Čitateµov: 543
< predchádzajuca | nasledujúca >