Vyh?adávanie

Mediálni partneri


 

Oficiálna stránka SHbÚ

Vadi?ov a Nesluša na stupni ví?azov!

Bolo to tesné! Jeden gól. Ktorý to bol, už necháme na hrá?ov, ale jeden gól delil Skalité od medailovej pozície. Jeden gól napokon rozhodol aj o historickom bronzovom plechu pre Vadi?ov a striebornej Nesluši.
Vytvorené: 27.01.2019 | číta» celý článok | Čitateµov: 403

Kanadské bodovanie a pozvánka na ZLKHÚ 2019

Blíži sa záver zimnej sú?aže. Je o ?o hra?, ve? tabu?ka hovorí jasne, na "bedni" môžu by? len traja a v ?adci pôjde v nede?u o dve medailové miesta aj individuálne ceny!
Vytvorené: 26.01.2019 | číta» celý článok | Čitateµov: 269

Blíži sa halový turnaj roka - bu?te pri tom!

Hokejbalový turnaj „O pohár KHÚ – Memoriál S. Jurgu“ mal už 10 rokov! Ob?úbené halové podujatie pozýva každého, kto má rád dobrý hokejbal a chu? zaži? športovú oslavu dekádu známeho podujatia. Viac v ?lánku.. (foto: Archív KHÚ)
Vytvorené: 22.01.2019 | číta» celý článok | Čitateµov: 266

ZLKHÚ 2019 spoznala majstra pred?asne!

Zimnú ligu KHÚ ?aká ešte jedno kolo, no už dnes je jasné, že titul získa staronový majster z ?adce. Systém sú?aže je nekompromisný a hore ostanú naozaj najlepší. Vlci z Nesluše prehrali jediný zápas a ako jediný tím sú?aže zobrali majstrovi bod. Zatia? sú druhí, no po poslednom kole môže by? všetko inak!
Vytvorené: 20.01.2019 | číta» celý článok | Čitateµov: 350

ZLKHÚ 2019: Zrodilo sa prekvapenie..

Novoro?né kolo Zimnej ligy KHÚ 2019 prinieslo nevídaný po?et gólov. Jednozna?né výsledky aj zaujímavé prekvapenie. Hrá?i všetkých tímov sa snažia zo všetkých síl o to, aby im do tabu?ky pribúdali bodíky, no nie vždy sa všetko deje ako si želáme.
Vytvorené: 13.01.2019 | číta» celý článok | Čitateµov: 420