Vyh?adávanie

Mediálni partneri


 

Oficiálna stránka SHbÚ

KHÚ: Sezóna plná noviniek

KHÚ: Sezóna plná noviniekTýžde? osláv ubehol ako voda a nám prináleži bilancova?. V sezóne 2011/2012 sa udialo nieko?ko zaujímavých noviniek. Patrí sa po?akova? každému, kto prispel k fungovaniu našej sú?aže a napokon spomenú? vízie pre nový ro?ník...

Nové vedenie – nový dych

Sezóna plna noviniek za?ala vo?bou nového predsedu Kysuckej hokejbalovej únie. Kormidlo flotily prevzal Tomáš Urbaník z Hbc Podzávoz. Neskôr sa k nemu pridal aj nový sekretár únie Róbert Najdek z Dream teamu a plavba sa mohla za?a?. Ke?že nové vedenie prevzalo úniu „len“ s dvoma mestskými sú?ažami, Kysuckou hokejbalovou ligou seniorov a juniorov, pozornos? sa sústredila práve na ne. Nový predseda sa netají zámerom nadviaza? na úspešné pôsobenie hokejbalistov v juniorskej národnej sú?aži. Juniorská hokejbalová liga je plná mladých nádejných talentov, z ktorých sú už teraz výborní reprezentanti mesta a s trochou priestoru a šancí by mohli reprezentova? aj krajinu. Napokon pre príklady nemusia ís? ?aleko. Maroš Fonš, Pavol Slovák ?i Adrián Holešinský sú hrá?i, ktorí sa najvyššieho fóra nielen že zú?astnili, ale prispeli podstatnou mierou k zisku vzácnych kovov (zlato, striebro).

Prvé ?estné uznanie

Je málo kolektívnych športov na území mesta ?adca a Kysúc, ktoré majú tak talentovaných a úspešných mladých reprezentantov. Nemalú zásluhu na tom majú ?udia, ktorí sa o hokejbal starali a svojím spôsobom ešte starajú dodnes. Treba spomenú? vedúcich mužstiev a trénerov. Marek Heglas, predseda juniorskej ligy, Ji?í Chovan?ík tréner strieborných medailistov extraligy alebo František Ujházi, dlhoro?ný predseda seniorov. Ich spolupráca bola korunovaná a ocenená výsledkami. To neušlo sú?asnému vedeniu únie, a preto na jarnom stretnutí delegátov navrhlo oceni? posledných dvoch menovaných, ?estnými ?lenmi únie. Toto najvyššie ocenenie dostávajú ?udia, ktorí sa zaslúžia o rozvoj a popularizáciu hokejbalu. Návrh mal pozitívnu odozvu a delegáti do jedného súhlasili.

Staré dobré ?asy!

Hokejbal sa na Kysuciach hráva už bezmála dvadsa? rokov. Jeho korene siahajú ešte pred organizovanie mestskej ligy. Na „staré dobré ?asy“ si mohli hrá?i zaspomína? skrz novovzniknutý halový turnaj Retro cup. Turnaj venovaný najmä spomienkam a zážitkom z ranných ?ias hokejbalu, mal ve?mi dobrú odozvu. Niektorí hrá?i sa nevideli celé roky. Spomínali nielen na zážitky ale aj dobrú formu. Miestami sa príliš podce?ovali, ve? ich herný prejav bol ve?mi dobrý. Ako sa hovorí: V ruke to ostalo. Kysucká hokejbalová únia chce podobný turnaj zorganizova? aj na konci leta a verí, že sa stretne s minimálne takým záujmom a odozvou ako tomu bolo v zime. 

Navždy v srdci!

Zimnú prestávku tradi?ne vyplnil aj zimný halový turnaj. Tentoraz už s doplneným názvom – memoriál Stana Jurgu. Náš kamarát a výborný brankár odišiel na druhý svet. Jeho turnaj, ktorý sám zakladal, sa stane ve?nou spomienkou a uctením si jeho pamiatky.

All-star game

Uplynulý ro?ník zažila Kysucká hokejbalová liga dva vrcholy. Samozrejme play-off a prvý krát v jej histórii aj predstavenie najlepších hrá?ov ligy v zápasoch All-star. Ešte pred tým, ako sa mohli za?a? boje o majstrovský titul, odohrali hrá?i, ktorých vyberali najlepší kapitáni, hokejbalovú exhibíciu. Že to všetkých bavilo, nie je pochýb. To?ko kreativity a zábavy na ihrisku môžete zaži? jedine v uvo?nenej exhibícii. Tomáš Rucek, Róbert Drábik, Michal Krkoška a Jakub Grochal budú prvými kapitánmi KHL, ktorí si svoje mužstvo „hviezd“ skladali. Na ihrisku bolo možné všetko. Nielen skupinové buly ?i nájazd brankára, ale aj slne?né okuliare alebo brankárska hokejka v rukách hrá?a. ?o vymyslia hrá?i o rok?

Play-off

Nadstavba býva všade tvrdá. Hrá sa o postup nie body a tak každý zápas je ve?mi dôležitý. Tento rok bolo play-off plné zvratov ale aj množstva gólov. Nebýva zvykom aby sa niektorý zápas kon?il dvojciferne. Suché dresy zaviedli novú tradíciu, ke? taký zápas odohrali. Tento rok im to do finále nevyšlo. V semifinále narazili na kvalitného súpera – Caribic Okružnú. Ofenzívne chú?ky „suchá?ov“ vedel obhajca vhodne eliminova? a zasadi? gólový protiúder, z ktorého sa už ?ažšie rozbiehali. Druhý nasadený tím tabu?ky – Podzávoz, na?abil na odvekého rivala z Krasna. Mužstva sa pravidelne stretávajú v dôležitých sériách o postup ?i medailu. Tento rok sa viac darilo Podzávozu a po výhre 3:0 na zápasy postúpil ?alej. Caribic – Podzávoz si vo finále zahrali proti sebe druhý krát. Tak ako pred piatimi rokmi aj teraz sa tešili hrá?i Caribicu. Výsledok série vyznieva dos? jednozna?ne, no na ihrisku to s výnimkou prvého zápasu tak jednozna?né nebolo. Dvakrát sa rozhodovalo až v samom závere zápasu. V druhom stretnutí dával Stano Chrom?ák na 3:2 len jedenás? sekúnd pred závere?nou sirénou a v tre?om zápase zase Tomáš Rucek len osem sekúnd(!). Ich ví?azné zásahy znamenali piaty titul vo vitríne favorita sú?aže. Tento titul ich zaradil na ?elo celého peletónu majstrov KHL.

Individuality KHL

Najproduktívnejší hrá?: Tomáš Franek (Suché dresy)

Najužito?nejší hrá? základnej ?asti: Marek Heglas (Dream team)

Najlepší brankár základnej ?asti: Tomáš Jopek (Hbc Podzávoz)

Najužito?nejší hrá? play-off: Daniel Staškovan (Caribic Okružná)

Po?akovanie

Kysucká hokejbalová únia s predsedom Tomášom Urbaníkom ?akuje každému, kto prispel k plynulému priebehu oboch sú?aží. Za rozhodcov najmä Dušanovi Nezbedovi, Martinovi Šimkovi, Františkovi Ujházimu, Milanovi Gon?árovi, Milanovi Ková?ikovi, Jarovi Pikulovi a ?alším, ktorí prišli rozhodova?. Samozrejme Marekovi Heglasovi predsedovi Juniorskej sú?aže. ?asomera?om Adamovi Trúchlemu a Michalovi Surovému. Fotografom, ktorí svojím umením spestrujú náš šport: Lenka Mikov?áková, Stano Hulita a ?alší.. Všetkým, ktorí propagujú Kysucký hokejbal do sveta: www.kysuce.sk, www.e-kysuce.sk, www.kysuceonline.sk, www.sportvin.sk, www.facebook.com, www.mestocadca.sk, MY Kysucké noviny, týždenník Kysuce...  Mestu ?adca a mestskému podniku služieb na ?ele s p. Larišom. Robia ?o sa dá urobi? na našom staru?kom ihrisku.

Slovo na záver

Nová sezóna, nová výzva. Kysucká hokejbalová únia chce postavi? mladé mužstvo do najvyššej sú?aže a rozšíri? základ?u klubov a hrá?ov v mestských ligách. Pevne verí, že aspo? jeden zámer bude zrealizovaný a bude sa môc? pokra?ova? a zve?a?ova? tradícia hokejbalu na Kysuciach. K jej naplneniu by prispela aj výstavba nového ihriska.

(URB)


Fotogaléria k článku :

p1011707.jpg
p1011755.jpg
p1011709.jpg
p1011708.jpg
p1011710.jpg
p1011751.jpg
p1011716.jpg
p1011737.jpg
p1011722.jpg
p1011727.jpg
p1011736.jpg
p1011728.jpg
retrocup-cadca-2012-1.jpg
retrocup-cadca-2012-2.jpg
retrocup-cadca-2012-3.jpg
retrocup-cadca-2012-4.jpg
retrocup-cadca-2012-5.jpg
retrocup-cadca-2012-6.jpg
retrocup-cadca-2012-7.jpg
retrocup-cadca-2012-8.jpg
retrocup-cadca-2012-9.jpg
retrocup-cadca-2012-10.jpg
retrocup-cadca-2012-11.jpg
retrocup-cadca-2012-12.jpg
retrocup-cadca-2012-13.jpg
retrocup-cadca-2012-14.jpg
retrocup-cadca-2012-15.jpg
retrocup-cadca-2012-16.jpg
retrocup-cadca-2012-17.jpg
retrocup-cadca-2012-18.jpg
retrocup-cadca-2012-19.jpg
retrocup-cadca-2012-20.jpg
retrocup-cadca-2012-21.jpg
retrocup-cadca-2012-22.jpg
retrocup-cadca-2012-23.jpg
retrocup-cadca-2012-24.jpg
retrocup-cadca-2012-25.jpg
retrocup-cadca-2012-26.jpg
retrocup-cadca-2012-27.jpg
retrocup-cadca-2012-28.jpg
retrocup-cadca-2012-29.jpg
retrocup-cadca-2012-30.jpg
retrocup-cadca-2012-31.jpg
retrocup-cadca-2012-32.jpg
retrocup-cadca-2012-33.jpg
retrocup-cadca-2012-34.jpg
retrocup-cadca-2012-35.jpg
retrocup-cadca-2012-36.jpg
retrocup-cadca-2012-37.jpg
retrocup-cadca-2012-38.jpg
retrocup-cadca-2012-39.jpg
retrocup-cadca-2012-40.jpg
retrocup-cadca-2012-41.jpg
retrocup-cadca-2012-42.jpg
retrocup-cadca-2012-43.jpg
retrocup-cadca-2012-44.jpg
retrocup-cadca-2012-45.jpg
retrocup-cadca-2012-46.jpg
retrocup-cadca-2012-47.jpg
retrocup-cadca-2012-48.jpg
retrocup-cadca-2012-49.jpg
retrocup-cadca-2012-50.jpg
retrocup-cadca-2012-51.jpg
retrocup-cadca-2012-52.jpg
retrocup-cadca-2012-53.jpg
retrocup-cadca-2012-54.jpg
retrocup-cadca-2012-55.jpg
retrocup-cadca-2012-56.jpg
retrocup-cadca-2012-57.jpg
retrocup-cadca-2012-58.jpg
retrocup-cadca-2012-59.jpg
retrocup-cadca-2012-60.jpg
retrocup-cadca-2012-61.jpg
retrocup-cadca-2012-62.jpg
retrocup-cadca-2012-63.jpg
retrocup-cadca-2012-64.jpg
retrocup-cadca-2012-65.jpg
retrocup-cadca-2012-66.jpg
retrocup-cadca-2012-67.jpg
retrocup-cadca-2012-68.jpg
retrocup-cadca-2012-69.jpg
retrocup-cadca-2012-70.jpg
retrocup-cadca-2012-71.jpg
retrocup-cadca-2012-72.jpg
dsc6211.jpg
dsc6264.jpg
dsc6271.jpg
dsc6273.jpg
dsc6275.jpg
dsc6285.jpg
dsc6286.jpg
dsc6298.jpg
dsc6304.jpg
dsc6307.jpg
dsc6310.jpg
dsc6312.jpg
dsc6326.jpg
dsc6372.jpg
dsc6389.jpg
dsc6395.jpg
dsc6412.jpg
dsc6417.jpg
dsc6478.jpg
dsc6489.jpg
dsc6521.jpg
dsc6527.jpg
dsc6564.jpg
dsc6568.jpg
dsc6570.jpg
dsc6575.jpg
dsc6587.jpg
dsc6615.jpg
dsc6619.jpg
dsc6620.jpg
dsc6624.jpg
dsc6626.jpg
dsc6628.jpg
dsc6630.jpg
dsc6636.jpg
vlado-chromcak-3if.jpg
tomas-urbanik-if.jpg
sd-if.jpg
drabik-if.jpg
Vytvorené: 24.07.2012 | Autor: Tomas | Čitateµov: 1783