Vyh?adávanie

Mediálni partneri


 

Oficiálna stránka SHbÚ

ROZPIS TURNAJA O POHÁR KHÚ – MEMORIÁL S. JURGU 2019

ROZPIS TURNAJA O POHÁR KHÚ – MEMORIÁL S. JURGU 2019 Už v sobotu sa za?ne hra? o pohár KHÚ - Memoriál S. Jurgu 2019. Mestská športová hala ?adca privíta ú?astníkov 11. ro?níka..  Prinášame rozpis a dôležité informácie..


Hrací ?as po?as celého turnaja je 2 x 12 minút hrubý ?as. Prestávka max. 4 minúty. Prosíme o striktné dodržiavanie za?iatku zápasov. Hrá sa pod?a pravidiel Zimnej ligy KHÚ a SHbÚ. Prvý zo skupiny postupuje priamo do semifinále turnaja. Druhý a tretí zo skupiny postupuje do štvr?finále. Posledný v skupine hrá o umiestnenie, ak sa nedohodne inak.

Štartovné na mužstvo: 65 Euro (10 hrá?ov), každý ?alší hrá? 5 Euro.

Skupina A: HBC Skalité, Vadi?ov team, HBC ?adca Podzávoz, Hbk KNM,
Skupina B: Dream team, Retro Panthers, DCA Stars, MicroTec Žilina

ROZPIS
Sobota, 2. februára 2019

8.30 h HBK KNM – Vadi?ov team
9.00 h HBC Skalité – Hbc ?adca Podzávoz
9.30 h Dream team – Retro Panhters
10.00 h HBK KNM – HBC Skalité
10.30 h MicroTec Žilina – DCA Stars
11:00 h HBC ?adca Podzávoz – Vadi?ov team
11:30 h Dream team – DCA Stars
12:00 h HBK KNM – Hbc ?adca Podzávoz
12:30 h Retro Panthers – MicroTec Žilina
13:00 h HBC Skalité – Vadi?ov team
13:30 h Dream team – MicroTec Žilina
14:00 h DCA Stars – Retro Panthers
14:30 h Prestávka

15.00 h o umiestnenie 4. A – 4. B
15.30 h 1. štvr?finále 2. A – 3. B
16.00 h 2. štvr?finále 3. A – 2. B
16.30 h 1. Semifinále: 1. B – ví?az 1. štvr?finále
17.00 h 2. Semifinále: 1. A – ví?az 2. Štvr?finále
17.30 h PRESTÁVKA
18.00 h o 3. miesto: porazení semifinalisti

18.30 h FINÁLE turnaja
19.00 h Vyhlásenie výsledkov a vyhodnotenie turnaja

Vytvorené: 29.01.2019 | Čitateµov: 611

Fotogaléria

Kysucká hokejbalová liga

Partneri