Vyh?adávanie

Mediálni partneri


 

Oficiálna stránka SHbÚ

Historický triumf pre HBC Skalité!

Historický triumf pre HBC Skalité!Kysucké finále na Bôriku v Žiline. Aj tak by sa dal vystihnú? vyvrcholenie XIX. ro?níka ob?úbeného hokejbalového turnaja O pohár primátora mesta ?adca. Najstaršia kysucká trofej ostala doma na Kysuciach, ale putovala do novej vitríny.  Pre?o ale na Bôriku v Žiline? To bola ?alšia historická udalos? tradi?ného hodového turnaja... (Foto: M.K.)


Poveternostné podmienky prehnali viac ako stovku ú?astníkov turnaja z ?adce do Žiliny, ke?že nové ihrisko v ?adci, na ktorom mali hra?, ostalo pod vodou. Bolo postavené bez nevyhnutného spádovania...

Technickú stránku nového hokejbalového ihriska v ?adci nebudeme rieši?. Niekto nemyslel na to, kde ho stavia a do akých poveternostných podmienok. Dôležité bolo, že organizátori zachovali chladnú hlavu a dokázali presunú? turnaj do Žiliny. Športová hala na Bôriku, ktorú si na športové podmienky svojpomocne upravili domáci nadšenci, privítala našich hokejbalistov s otvorenou náru?ou. "Musím vyjadri? ve?ké ?akujem Karolovi ?epcovi, ktorý nám pomohol po?as organizovania turnaja nielen tým, že sa dal turnaj cely presunú? do ob?úbenej športovej haly na Bôriku, ale sa aj aktívne zapojil," podotkol hlavný organizátor turnaja a predseda Kysuckej hokejbalovej únie Tomáš Urbaník.

Hokejbalisti sa tak mohli (mnohí po prvý krát) rozohra? na kvalitnom plastovom povrchu a ?o bolo najpodstatnejšie tak v suchom a zastrešenom priestore. Zápasy mali svoju kvalitu aj rýchlos?. Tla?il ich do toho nielen povrch, ale aj herná vyspelos? jednotlivých tímov. Sedem ú?astníkov (pôvodne malo by? 9) sa stretlo systémom každý s každým. Do semifinále postupovali prvé štyri celky. Pod?a o?akávaní a aktuálnej formy na ihrisku sa do finále prebojovali prvé dva celky. Zápasy medzi HBC Skalité a Dream team Svr?inovec patria v aktuálnej ére kysuckého hokejbalu k najnapínavejším. Hrá?i sa dobre poznajú, vedia ?o majú ?aka?, no vždy si vedia nájs? spôsob, možnos?, ako prelsti? súpera, posla? lopti?ku do odkrytého priestoru.

Vo finále 19. pokra?ovania „primátorského“ turnaja nebola núdza. Na góly sme dlho ne?akali. Už v 2. minúte rozveselil svojich spoluhrá?ov Tomáš Arendárik a bolo 1:0 pre Skalité. O šes? minút neskôr zvyšoval Patrik Grochal na 2:0. V druhom pol?ase padli ešte tri góly. Pod?a všetkého táto polovica rozhodla aj o tom, kto sa stal najlepším brankárom ?i najproduktívneším hrá?om. Dva góly „zelených“ vsietil Ras?o Bielený. ?len elitnej formácie Bielený-?avajda-Drábik. O ?estný gól obhajcu najstaršej hokejbalovej trofeje u nás sa postaral Miroslav Miko. Najproduktívnejší hrá? celého turnaja pod?iarkol svoj bodový apetít aj vo finále, ke? symbolicky prekonal najlepšieho brankára turnaja, ktorým sa zaslúžene stal Jakub Grochal.


Najlepších hrá?ov dekorovala ve?ká osobnos? svetového hokejbalu Róbert Kašša, ktorý vyjadril obdiv aj tomu, že sa na Kysuciach, pravidelne každý rok, organizuje  turnaj už 19. sezón nepretržite.


Výsledky turnaja

Sobota, 25. 8. 2018
Hbc ?adca Podzávoz – Dream team Svr?inovec 0:5, HBK ?ierne – HBC Skalité 1:7, HBC ?adca Podzávoz - DCA Dubnica nad Váhom 1:0, Dream team Svr?inovec - HBC Skalité 2:2, HBK ?ierne - HBC ?adca Podzávoz 0:3, Dream team Svr?inovec - Scorpions Považská Bystrica 1:1, DCA Dubnica nad Váhom - HBC Skalité 2:4, Šmolkovia Byt?a - Scorpions Považská Bystrica 0:3, DCA Dubnica nad Váhom - HBK ?ierne 7:1, HBC ?adca Podzávoz - Scorpions Považská Bystrica 2:5, Šmolkovia Byt?a - HBC Skalité 1:2, Scorpions Považská Bystrica - HBK ?ierne 6:0, DCA Dubnica nad Váhom - Šmolkovia Byt?a 2:4.

Nede?a, 26. 8. 2018
DCA Dubnica nad Váhom - Scorpions Považská Bystrica 1:5, HBC ?adca Podzávoz - HBC Skalité 0:5, Šmolkovia Byt?a - HBK ?ierne 6:1, DCA Dubnica nad Váhom - Dream team Svr?inovec 0:9, HBC ?adca Podzávoz - Šmolkovia Byt?a 1:6, Dream team Svr?inovec - HBK ?ierne 6:1, Scorpions Považská Bystrica - HBC Skalité 1:5, Šmolkovia Byt?a – Dream team 1:4.

Semifinále
Hbc Skalité – Šmolkovia Byt?a 3:1
Scorpions Považská Bystrica – Dream team Svr?inovec 2:5.

O 3. miesto
Scorpions Považská Bystrica – Šmolkovia Byt?a 3:1

FINÁLE
Dream team Svr?inovec – Hbc Skalité 1:4


Kone?né poradie
1. Hbc Skalité
2. Dream team Svr?inovec
3. Hbc Scorpions Považská Bystrica
4. The Smurfs Byt?a
5. Hbc ?adca Podzávoz a DCA Stars Dubnica nad Váhom
6. Hbk ?ierne.


Individuálne ocenenia
Najproduktívnejší hrá?: Miroslav Miko (Dream team Svr?inovec)
Najlepší strelec: Samuel Gab?o (Dream team Svr?inovec)
Najlepší brankár: Jakub Grochal (Hbc Skalité)
Najužito?nejší hrá?: Stanislav ?avajda (Hbc Skalité)Fotografia nájdete na FB stránke Kysucká hokejbalová úna


Vytvorené: 04.09.2018 | Čitateµov: 646

Fotogaléria

Kysucká hokejbalová liga

Partneri