Vyh?adávanie

Mediálni partneri


 

Oficiálna stránka SHbÚ

UPRAVENÝ 19. ROZPIS JE NA SVETE!

UPRAVENÝ 19. ROZPIS JE NA SVETE!XIX. ro?ník hokejbalového turnaja O pohár primátora mesta ?adca pozná hracie ?asy, propozície a obsadenie. Do hry sa tento rok zapojí 7 klubov, ?o trošku skomplikovalo rozpis zápasov. Veríme, že si nájdete ?as a prídete podpori? svoj tím do starého známeho areálu s novým ihriskom. ?aká ho prvý ve?ký za?ažkávací test. (foto: TOUR)

PROPOZÍCIE TURNAJA
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA ?ADCA 2018

Miesto konania turnaja: Žilina, športová hala na Bôriku "Korytna?ka"

Hrací ?as 2x10 minút ?istý ?as. Po?as celého turnaja Tresty: 1, 3, 5.. TH – minimálne 1 zápas stop Disciplinárna komisia nekompromisná. Súpiska sa uzatvára najneskôr pred prvým zápasom mužstva na turnaji, meni? hrá?ov medzi mužstvami na turnaji nie je povolené... Výhra 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov
O poradí rozhoduje: 1. Body, 2. Vzájomný zápas, 3. Skóre, 4. po?et vstrelených gólov, 5. Lós
Do boja o medaile postupujú prví štyria po základnej ?asti. Hrá sa aj o 5. miesto

Systém semifinále: 1-4 a 2-3.

Pokia? sa skon?í zápas o 5. miesto, semifinále a zápas o 3 miesto remízou, o ví?azovi rozhodujú nájazdy (3) V prípade nerozhodného stavu finále, ide najprv 5 min pred?ženie (zlatý gól), ak sa nerozhodne, na rade sú samostatné nájazdy (3)

DOŠLO K ZMENE, DOŠLO K ZMENE, POZORNE ?ÍTAJTE ROZPIS!!!

Sobota, 25. 8. 2018

13.00 h Hbc ?adca Podzávoz – Dream team Svr?inovec

13:40 h Otvorenie turnaja a nového ihriska

13:50 h HBK ?ierne – HBC Skalité
14:30 h HBC ?adca Podzávoz - DCA Dubnica nad Váhom
15:10 h Dream team Svr?inovec - HBC Skalité
15:50 h HBK ?ierne - HBC ?adca Podzávoz
16:30 h Dream team Svr?inovec - Scorpions Považská Bystrica
17:10 h DCA Dubnica nad Váhom - HBK ?ierne
17:50 h Šmolkovia Byt?a - Scorpions Považská Bystrica
Šmolkovia odohrajú dva zápasy po sebe. Preto je menšia prestávka medzi zápasmi
18:45 h Šmolkovia Byt?a - HBC Skalité
19:25 h Scorpions Považská Bystrica - HBK ?ierne
20:05 h DCA Dubnica nad Váhom - Šmolkovia Byt?a


Nede?a, 26. 8. 2018
9.00 h DCA Dubnica nad Váhom - Scorpions Považská Bystrica
9:40 h HBC ?adca Podzávoz - HBC Skalité
10:20 h Šmolkovia Byt?a - HBK ?ierne
11:00 h DCA Dubnica nad Váhom - HBC Skalité
11:40 h HBC ?adca Podzávoz - Scorpions Považská Bystrica
12:20 h DCA Dubnica nad Váhom - Dream team Svr?inovec
13:00 h HBC ?adca Podzávoz - Šmolkovia Byt?a
13:40 h Dream team Svr?inovec - HBK ?ierne
14:20 h Scorpions Považská Bystrica - HBC Skalité
15:00 h Šmolkovia Byt?a – Dream team

15:40 h o. 5. miesto (5 - 6)
16:20 h 1. Semifinále (1 - 4)
17:00 h 2. Semifinále (2- 3)

17:40 h O 3. miesto
18:20 h FINÁLE
19:00 h Odovzdávanie cien

KYSUCKÁ HOKEJBALOVÁ ÚNIA

Vytvorené: 22.08.2018 | Čitateµov: 1349

Fotogaléria

Kysucká hokejbalová liga

Partneri