Vyh?adávanie

Mediálni partneri


 

Oficiálna stránka SHbÚ

Hbc ?ade?ka ovládol Turnaj 3+1 KHÚ 2019

Hbc ?ade?ka ovládol Turnaj 3+1 KHÚ 2019V nede?u sa v mestskej športovej hale v ?adci konal 4. ro?ník hokejbalového turnaja 3+1 KHÚ 2019. Do hry sa zapojilo pä? mužstiev, ?o ukazuje, že si tento formát postupne h?adá cesti?ku aj do ?adce. (Foto: Vladimír Adámek)


Našincovi nie je formát 3+1 úplne neznámy. Ve? aj vychýrený hokejbalový turnaj Kocka cup sa hráva v tomto formáte, ale v ?adci je tomu tak práve v?aka „novinke“, ktorá bude o rok slávi? pä?ro?nicu rokov.

Tento rok si najlepšie rozložili sily aj gólové hody hrá?i z Hbc ?ade?ka. Turnajom prešli bez straty bodu a každému súperovi nadelili minimálne osem gólov. Najviac udivovali svojou hrou hrá?i ako Miro Miko, Juraj Housa ?i Lukáš Bu?ek. Práve jeden z najmladších hrá?ov na turnaji dokázal ovládnu? jeho produktivitu, ke? si odviezol domov cenu pre najlepšieho strelca aj najproduktívnejšieho hrá?a celého turnaja.

Druhý v poradí bol Vadi?ov team. Tiež šliapal ako hodinky, hoci mal aj tesné ví?azstvá, jeho buldo?ia povaha a chu? vyhráva?, rozhodovala v ?ažkých chví?ach. Okrem ví?aza turnaja dokázali hrá?i okolo Viera Kožu vyhra? každý zápas a z ich športovo hokejbalových „výletov“ do ?adce sa za?ínajú rodi? pódiové umiestnenia. Len pripomenieme, že si zo Zimnej ligy KHÚ 2019 odvážali bronz. Z výkonov zaujali Tomáš Me?iak, Michal Palarec ?i Adam Žák, ktorý sa aj stal najužito?nejším hrá?om celého turnaja.

Hbc Skalité je hokejbalová zna?ka, ktorú jej hrá?i budujú ve?mi dlhý ?as. Zdravé jadro tímu sa aj tento krát postaralo o to, aby sa na jele?ovi (motív na zelenom drese) leskla medaila. Tento rok si hrá?i odviezli bronz. Na hokejbalové zru?nosti ?uba Geráta, Michala Stenchláka aj bratov Grochalovcov sa je rados? pozera? a ?loveka baví, ke? zakaždým vymyslia nie?o nové.

Nesluši turnaj nevyšiel pod?a predstáv. Po striebre zo „zimnej“ si na ?alší kov budú musie? po?ka?. Hoci zakon?ili turnaj ví?azstvom, na „bed?u“ to nesta?ilo. Individuálne zaujali výkony Nikolasa Janeca, Filipa Maxiána ?i Ondreja Šva?u.

Hbk Drucker ?adca je krô?ik od toho, aby za?al vyhráva? turnaje. Tím je plný talentu a energie, len ju treba usmerni? skúsenos?ami a nieko?kými presnými radami z ve?kej knihy hokejbalu. Ich príbeh môže by? zaujímavejší, ako príbeh Podzávozu, ktorý za?ínal podobne, no dnes je v jeho vitrínke minimálnej jedna ví?azná trofej z každého Kysuckého turnaja.

TURNAJ 3+1 KHÚ 2019

Výsledky
nede?a 10. 3. 2019

Hbk Drucker ?adca – Vadi?ov team 2:6 (1:4)

Gól (asistencie): 06:10 Mravec (Strapá?)(OS), 13:24 Veselka (D. Kulla) – 01:20 Žák (Me?iak), 16:16 Koža, 17:15 Žák (Palarec), 17:59 Palarec (Gucky)(PP), 16:10 Koža (Ozan?in), 19:10 Žák. Strely: 16/21. Brankári: Matúš Papaj?ík (71,42 %) - Peter Griga (87,5 %).

Hbc Skalité - Hbc ?ade?ka 2:8 (1:2)

Gól (asistencie): 05:37 ?. Gerát, 17:19 P. Grochal (Stenchlák) – 00:43 Mi. Miko, 04:48 Mi. Miko (Kadle?ík), 15:23 Bu?ek (Urbaník), 16:14 Mi. Miko (Kadle?ík), 16:57 Hajduk (Mi. Miko), 17:35 Urbaník (Bu?ek, Housa), 17:40 Bu?ek (Urbaník, Mi. Miko), 19:17 Bu?ek (Housa, Urbaník).strely: 13/22. Jakub Grochal (65,21 %) - Marek Miko (84,61%).

Nesluša – Vadi?ov team 5:6 (2:4)

Gól (asistencie): 03:50 Maxián (Dupkala), 09:15 Vnuk (Šva?a), 10:32 Vnuk (Fojtík), 12:39 Dupkala (Maxián), 15:14 Greguš (Vnuk) – 00:26 Ka?erík (Koža), 03:41 Palarec (Ozan?in), 05:48 Palarec (Žák), 09:38 Me?iak (Koža), 08:53 Gucky, 19:26 Me?iak. Strely: 11/20. Brankári: Ondrej Šva?a (70 %) - Peter Griga (54,54 %).


Hbc Skalité – Hbk Drucker ?adca 3:2 (2:0)

Gól (asistencie): 03:10 ?. Gerát (Stenchlák), 09:55 Stenchlák, 11:56 ?. Gerát (P. Grochal) – 16:00 Veselka (Mravec), 17:41 D. Kulla (M. Ku?ák). Strely: 12/24. Brankári: Jakub Grochal (91,66 %) - Matúš Papaj?ík (75 %).

Hbc ?ade?ka – Nesluša 8:1 (2:1)

Gól (asistencie): 00:20 Kadle?ík (Hajduk), 07:43 Hajduk (Kadle?ík)(PP), 11:05 Urbaník (Prívara), 12:08 Bu?ek (Housa), 12:51 Bu?ek (Mi. Miko), 14:16 Bu?ek (Urbaník), 15:01 Kadle?ík (Mi. Miko), 19:07 Prívara (Mi. Miko) – 01:15 Fojtík. Strely: 16:9. Brankári: Marek Miko (88,88 %) - Ondrej Šva?a (50 %)

Hbc Skalité – Vadi?ov team 2:5 (1:2)

Gól (asistencie): 06:21 P. Grochal (?. Gerát, Tomica), 15:56 P. Grochal (?. Gerát) – 00:12 J. Ka?erík (Koža), 12:30 Palarec, 11:37 Palarec, 14:41 Zák, 19:52 T. Me?iak (Žák). Strely: 14/14. Brankári: Jakub Grochal (64,28 %) - Griga (85,71 %).

Hbc ?ade?ka – Hbk Drucker ?adca 11:3 (6:0)

Gól (asistencie): 00:50 Kadle?ík (Urbaník), 03:50 Hajduk (Mi. Miko), 04:40 Housa, 06:23 Bu?ek (Housa), 07:51 Mi. Miko (Housa), 08:28 Bu?ek (Housa, Urbaník), 11:15 Hajduk (Prívara, Kadle?ík), 11:22 Bu?ek (Miko), 12:00 Mi. Miko (Bu?ek), 13:17 Prívara (Hajduk), 18:10 Mi. Miko (Kadle?ík) – 12:16 Strapá? (Veselka), 14:46 D. Kulla, 15:10 Škripek (Strapá?). Strely: 27/14. Brankári: Marek Miko (78,57 %) - Papaj?ík (59,25 %).

Nesluša – Hbc Skalité 2:4 (0:1)

Gól (asistencie): 12:29 Maxián (Janec), 15:41 Maxián (Janec) – 02:49 ?. Gerát (P. Grochal), 14:25 Stenchlák, 19:12 Stenchlák (Tomica), 19:45 Franek. Strely: 12/15. Brankári: Šva?a (73,33 %) – Jakub Grochal (83,33 %).

Vadi?ov team – Hbc ?ade?ka 0:8 (0:3)

Gól (Asistencie): 08:09 Miko (Urbaník), 09:21 Hajduk (Miko), 09:38 Housa (Urbaník), 12:12 Bu?ek, 14:03 Miko, 14:07 Bu?ek (Urbaník), 15:36 Housa (Bu?ek), 17:58 Bu?ek (Housa). Strely: 18/6. Marek Miko (100 %) - Griga (55,55 %).

Nesluša – Hbk Drucker ?adca 4:1 (2:1)

Gól (asistencie): 00:51 Janec (PP), 05:00 Dupkala, 13:32 Maxián, 16:48 Vnuk (Janec) – 00:20 Strapá? (?udek). Strely: 8/13. Brankári: Šva?a (92,30 %) - Papaj?ík (50%).

NAJPRODUKTÍVNEJ?Í HRÁ?: Lukáš Bu?ek (Hbc ?ade?ka)
NAJLEP?Í STRELEC: Lukáš Bu?ek (Hbc ?ade?ka)
NAJUŽITO?NEJŠÍ HRÁ?: Adam Žák (Vadi?ov team)
NAJLEPŠÍ BRANKÁR: Marek Miko (Hbc ?ade?ka)

KONE?NÉ PORADIE
1. Hbc ?ade?ka
2. Vadi?ov team
3. Hbc Skalité
4. Nesluša
5. Hbk Drucker ?adca

KYSUCKÁ HOKEJBALOVÁ ÚNIA


Fotogaléria k článku :

hbc-cadca-podzavozif.jpg
skalite-if.jpg
krasno-sparrows-if.jpg
tomas-dva-net.jpg
tomaso-net.jpg
rudo-net.jpg
Vytvorené: 11.03.2019 | Čitateµov: 363

Fotogaléria

Kysucká hokejbalová liga
mmmmm

Partneri