Vyh?adávanie

Mediálni partneri


 

Oficiálna stránka SHbÚ

Medzi ocenenými športovcami aj hokejbalisti

Medzi ocenenými športovcami aj hokejbalistiPo prvý krát v histórii nášho mesta sa ocenenie športovcom dostalo aj hokejbalistom. 29. februára sa v Dome kultúry v ?adci konalo každoro?né ude?ovanie ocenenia športovec roka. Toto ocenenie si v kategórii družstiev vyslúžil aj juniorský hokejbalový výber ?adce do 16 rokov.Ocenenie prevzal tréner tímu František Ujházi. Juniorské družstvo HBK ?adca skon?ilo na ve?mi dobrom štvrtom mieste v Slovenskej extralige. Prvým družstvom sa stal stolnotenisový MSK HCH ?adca. Pokra?ovalo sa v ude?ovaní cien jednotlivcom. Medzi ocenenými bol aj hokejbalista HBK ?adca Milan Kubiatko (na foto druhý sprava). Titul športovec roka 2007 získal slovenský reprezentant v atletike a chôdzi Peter Tichý. Celkovo možno konštatova?, že to bol pre hokejbalistov s oh?adom na oce?ovanie úspešný rok.

Súvisiace kategórie článkov :

Vytvorené: 11.04.2008 | Autor: fki | Čitateµov: 2469